De reüniecommissie

De reüniecommissie van 433 Infanterie Beveiligingscompagnie (Mobiel) verzorgt voor de leden van het inmiddels opgeheven legeronderdeel met regelmaat een reuniü. Dit om het gedachtegoed van de compagnie te bewaren en onderling contact te kunnen waarborgen. De reuniëcommissie van 433 Infanterie Beveiligingscompagnie (Mobiel), bestaat uit een viertal leden. te weten;

De voorzitter:

De adjudant b.d., Dhr Nelis Nuijten.
Nelis

De secretaris en penningmeester:

De sergeant der eerste klasse b.d., Dhr. Bertus Erkemeij.

Bertus

Lid:

De korporaal der eerste klasse b.d., Dhr. Jac Jonkmans.

Jac

Lid, beheerder digitale media:

De korporaal b.d., Dhr. Mario van Steenbergen.

Mario

Lid

Dhr, Ciske Visser

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.433infbevcie.nl/de-reunie-commissie/